กรุณา Login โดยใช้ ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password

ใช้บัตร True Money เท่านั้น
RATE BlackAngel Server
50 True Money = 500 W Coin
90 True Money = 900 W Coin
150 True Money = 1500 W Coin
300 True Money = 3000 W Coin + Free 3%(90WCoin)
500 True Money = 5000 W Coin + Free 5%(250WCoin)
1000 True Money = 10000 W Coin + Free 10%(1000WCoin)