กรุณา Login โดยใช้ ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password

ใช้บัตร True Money เท่านั้น
RATE BlackMu Reborn Server
50 True Money = 500 W Coin
90 True Money = 900 W Coin
150 True Money = 1500 W Coin
300 True Money = 3090 W Coin
500 True Money = 5250 W Coin
1000 True Money = 11000 W Coin